Mart Masnach Ryngwladol (Rhanbarth 2)

Wedi'i agor ar 22 Hydref, 2004, mae Ardal Masnach Ryngwladol Ardal 2 yn meddiannu ardal farchnad o 483 Mu ac arwynebedd adeiladau o dros 600,000㎡, ac mae ganddo fwy na 8,000 o fwthiau ac mae'n casglu dros 10,000 o weithredwyr busnes. Mae'r llawr cyntaf yn delio mewn cesys dillad a bagiau, ymbarelau a chotiau glaw, a bagiau pacio; mae'r ail lawr yn delio ag offer a ffitiadau caledwedd, cynhyrchion trydanol, cloeon a cherbydau; bargeinion y trydydd llawr mewn nwyddau cegin caledwedd ac offer misglwyf, offer cartref bach, cyfleusterau telathrebu, offerynnau ac offer electronig, oriorau a chlociau ac ati; y pedwerydd llawr yw canolfan allfeydd gwneuthurwr a neuaddau busnes dosbarth uchel eraill fel HK Hall, Korea Hall, Sichuan Hall ac ati; ar y pumed llawr, mae canolfan cyrchu a gwasanaeth masnach dramor; ar lawr 2-3 y neuadd ganolog, mae canolfan arddangos Dinas Datblygu Nwyddau Tsieina. Yn yr adeiladau sydd ynghlwm â'r dwyrain, mae cyfleusterau ategol, gan gynnwys swyddfa ddiwydiannol a masnachol, swyddfa dreth, gorsaf heddlu leol, banciau, bwytai, logisteg, swyddfa bost, cwmnïau telathrebu, ac adrannau swyddogaethol eraill a sefydliadau gwasanaeth.

Mapiau Marchnad Gyda Dosbarthiad Cynnyrch

Llawr

Diwydiant

F1

Gwisgo glaw / Pacio a Bagiau Poly

Umbrellas

Cês a Bagiau

F2

Clo

Cynhyrchion Trydan

Offer a Ffitiadau Caledwedd

F3

Offer a Ffitiadau Caledwedd

Offer Cartref

Electroneg a Digidol / Batri / Lampau / Flashlights

Offer Telathrebu

Clociau a Gwylfeydd

F4

Caledwedd a Chyfarpar Trydan

Trydan

Bagiau a Bag Llaw o Ansawdd

Clociau a Gwylfeydd